‘Kurtuluşun ve kuruluşun gazetesi’ olmak…

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir, öteden beri ‘kurtuluşun ve kuruluşun kenti’ olarak bilinir, böyle tanımlanır. Bu özellikler ve hasletler, aynı zamanda Ege Bölgesi ile de bütünleşmiştir. Bilindiği gibi İzmir ve Ege, ulusal kurtuluş mücadelesinin en yoğun yaşandığı yöredir. Nice acılara, sevinçlere ve mücadelelere tanıklık etmiştir bu kadim coğrafya…

9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu, aynı zamanda ülkemizin de kurtuluşudur. Bir kentin yazgısı ile ülkenin ve halkın tümünün yazgısının bu denli buluştuğu, örtüştüğü bir başka örnek; dünyada pek görülmez. Bu nedenle, güzel kentimiz İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin, ülkemizin kurtuluş ve yeniden kuruluş mücadelesinde apayrı bir anlamı ve önemi vardır…

CUMHURİYET’İN İZMİR’İ VE EGE’Sİ

Güzel İzmir’in ‘kurtuluşun ve kuruluşun’ kenti olduğu gibi; Cumhuriyet Gazetesi de “kurtuluşun ve kuruluşun” gazetesidir, yayın organıdır. Bu yönüyle de İzmir ve Ege ile özdeşleşir, ortaklaşır. Cumhuriyet gazetemizin bir asırdır İzmir’e ve Ege’ye yönelik yaklaşımında; işte bu tarihsel bakışın yansımaları ve izdüşümleri vardır. Elbette İzmir ve Ege Bölgesi de, Cumhuriyet Gazetesi’ni bu nedenlerle yürekten sahiplenir. Cumhuriyet gazetemizin harcında hamurunda, ulusal kurtuluş mücadelesinin öz suyu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun harcı vardır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bir asır önce, daha Cumhuriyetin kuruluş günlerinde; Cumhuriyeti ve değerlerini savunacak bir yayın organı ihtiyacını görmüş ve Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunu, kurucumuz Yunus Nadi eliyle sağlamıştır. 7 Mayıs 1924 tarihinde kurulan gazetemizin ismini de Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. İşte bunun içindir ki Cumhuriyet Gazetesi, kurtuluşun ve kuruluşun sesidir, sözcüsüdür. Kurtuluş ve kuruluştan itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin çizgisi ve yazgısı ile Cumhuriyet Gazetesi’nin yazgısı bütünleşmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet Gazetesi, cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusudur. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel tarihsel kurumu ve taşıyıcı kolonudur.

Ülkenin kurtuluşunun İzmir’in kurtuluşu ile gerçekleşmesi gibi, ülkenin yeniden kuruluşu ve Cumhuriyetin yapılandırılması da yine İzmir’den başlamıştır. İktisat Kongresi ve Fuar gibi örgütsel / kurumsal yapılanmalar, bunun en çarpıcı ve somut göstergesidir. Uzun yıllardır Cumhuriyetin kuruluş değerlerinin savunulmasında başı çeken İzmir, aynı zamanda aydınlanma mücadelesinin de her daim ışıldağı ve penceresi olmuştur.

Ayrıca İzmir’in bugünkü siyasi iktidara karşı gösterdiği kararlı siyasal duruş ve direnç de tarihi değerdedir. Cumhuriyet Gazetesi’nin böyle bir kentle ilişkilenmesi ve bütünleşmesi de elbette ihmal edilemezdi. İşte Cumhuriyet’in Ege Bürosu da böylesi bir yaklaşımla ve işlevle oluşturulmuştur. Cumhuriyet Ege Bürosu’nun kuruluşu 1970’li yıllara kadar uzanır. Önce kiralık bir büroda başlayan çalışmalar, daha sonra gazetemizi çıkaran vakfın sahipleneceği, mülkiyeti gazetemize ait bir ofiste sürdürülmüştür. 1980’li yıllardan itibaren de bugünkü büromuzda gazetecilik faaliyetleri devam etmiştir.

Cumhuriyet’in İzmir’deki çalışma sürecinin önemli bir dönemeci de 8 Ekim 2004 tarihinden itibaren Cumhuriyet Ege ekinin yayımlanması olmuştur. Halen bu ek, her hafta cuma günleri çıkmakta ve tüm Ege’de okura ulaşmaktadır. O yıllarda gerek ana gazetenin bölge baskısı ve gerekse de bölge ekinin hazırlıkları Ege Büromuz tarafından yürütülmüş ve çok sayıda gazeteci Cumhuriyet Ege Bürosu’nda çalışmıştır.

ASIRLIK MÜCADELE SÜRÜYOR

Cumhuriyet gazetemizin 100. yaşını kutladığımız ve ikinci yüzyılına girdiğimiz bugünlerde; aydınlanmadan, çağdaşlıktan, yenilikten yana mücadelemiz devam ediyor. Ama bu arada cumhuriyetin kazanımlarına ve başta laiklik olmak üzere cumhuriyet değerlerine yönelik saldırılar da sürüyor. Tarikatlar ve cemaatler, eğitimden başlayarak kamunun ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını kuşatıyorlar.

Cumhuriyetin kurumları ve değerleri aşındırılıyor, örseleniyor. Bu nedenle, hayatın tüm alanlarında; dayanışmayı güçlendirmek ve mücadeleyi yükseltmek gerekiyor. Cumhuriyetten, demokrasiden, aydınlanmadan yana tüm güçlerin ortaklaşmasını ve dayanışmasını önemsiyoruz. İşte 100. yılımızda, Cumhuriyet gazetemiz de bu ortaklaşmanın ve dayanışmanın sesidir, sözcüsüdür. Aydınlanmadan yana kurum ve kuruluşları, tüm yurttaşlarımızı; Cumhuriyet Gazetesi’ne ve aydınlanma mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Biliyor ve yürekten inanıyoruz ki, İzmir ve Ege bu sahiplenmede en başı çekecek ve en güçlü desteği – dayanışmayı sağlayacaktır. Bizler de 100. yaşındaki Cumhuriyet gazetesinin mensubu ve büyük Cumhuriyet ailesinin bir parçası olmanın onuru ve gururuyla; Cumhuriyet Ege Bürosu olarak, bu birlikteliği ve dayanışmayı adım adım öreceğiz, örgütleyeceğiz. Cumhuriyet değerlerini ve Cumhuriyet Gazetesi’ni, daha nice yıllar hep birlikte yaşatacağız!..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x